Førstehjælp til kørekort

Førstehjælp ved hjertestop.

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.
Varighed 240 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp til bil, motorcykel og traktor.

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.
Varighed 240 minutter.