Førstehjælp til kørekort

Førstehjælp ved hjertestop.

Kurset for førstehjælp ved hjertestop tager 4 timer.
Her lærer deltagerene i samarbejde, så vel selvstændigt at håndtere en bevidstløs voksen person.
Det kan både være med og uden vejrtrækning.
Dette sker med ERC guidelines for basal genoplivning.
Man lærer at give førstehjælp til personer med fremmedlegemer i luftvejene og at bruge en hjertestarter hvor det er relevant for førstehjælpen.

Færdselsrelateret førstehjælp til bil, motorcykel og traktor.

Det færdselsrelateret førstehjælps kursus vare 4 timer.
I dette forløb vil man blive undervist i førstehjælpens hovedpunkter og A.B.C principperne.
A.B.C betyder; airway, breathing og circulation, altså på dansk, frie luftveje, vejrtrækning og kredsløbet og hjertet.

Man lærer at udføre den relevante livreddende førstehjælp i forbindelse med trafikulykker.
Man lærer at handle på livstruende eller potientielt livstruende situationer, så de tilskadekommende har en bedre chance for at overleve indtil ambulancen kommer.