Førstehjælpskurser kan sammensættes ud fra nedenstående kursuselementer.

Kursuselementer:

Basisuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved ulykker

Basal førstehjælp til børn

Særtillæg

Særtillæg 1 – Førstehjælp ved ulykker, del 2

Særtillæg 2 – Førstehjælp ved akut opståede sygdomme

Særtillæg 3 – Førstehjælp ved livstruende blødninger. 

Særtillæg 4 – Førstehjælp ved forbrændinger, forgiftninger og ætsninger

Særtillæg 5 – Førstehjælp ved store knoglebrud

Særtillæg 6 – Førstehjælp for voksne der har ansvar for børn

Særtillæg 7 – Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse

Særtillæg 8 – Førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre i flextrafik

Tilvalgsuddannelser

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Førstehjælp ved blødninger

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Førstehjælp ved småskader

Førstehjælp ved sygdomme

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Opdateringsuddannelser

Opdatering førstehjælp ved hjertestop

Opdatering livreddende førstehjælp

Funktionsuddannelser

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Førstehjælpere med særligt ansvar

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Medborgerførstehjælp

Førstehjælp for erhvervschauffører

Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører